Gazeta
Internet

Witaj,     |  Zaloguj
Nasza społeczność

Logowanie

Dołącz do eKulturalnych
Zapomniałem hasła
Przejdź do eKulturalni.pl
GDZIE JESTEŚ:  E-ŚWIATOWID    Aktualności

Data dodania: 19.02.2022 15:37 Miasto:Elbląg Kategoria:Wydarzenia Autor:inf. nadesł. Placówka:Elbląska Orkiestra Kameralna
Obojowe wariacje
Arkadiusz Krupa
Arkadiusz Krupa

Obecny w operach Telemanna, stały bywalec kantat Bacha, jednym słowem – instrument, który barokowe melodie zna, jak własną kieszeń. Obój, bo o nim mowa, to jednak o wiele więcej dźwięków i przekonamy się o tym już 27 lutego w szkole muzycznej. W rolach głównych Elbląska Orkiestra Kameralna, Jan Zarzycki jako dyrygent oraz obojowi soliści: Arkadiusz Krupa i Paulina Sochaj. Arkadiusz Krupa od lat pozostaje czołowym polskim wirtuozem tego instrumentu – niegdyś pierwszy oboista NOSPR, dziś przewodzi oboistom Sinfonii Varsovii. Paulina Sochaj to jego uczennica, która właśnie wypływa na szerokie muzyczne wody…

Wykonawcy:

Arkadiusz Krupa - W 1995 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jerzego Kotyczki. Od 1997 do 2012 pierwszy oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a od 2012 roku pierwszy oboista orkiestry Sinfonia Varsovia.

W 1993 roku wraz z Kwintetem AM w Krakowie zdobył I nagrodę oraz wyróżnienie na III Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Bydgoszczy. W 1996 roku, już w kategorii solistycznej, zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Sieradzu. W 2000 roku Arkadiusz Krupa został laureatem II nagrody na prestiżowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Jako solista brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawska Jesień, Tydzień Talentów w Tarnowie, Koncert Roku w Warszawie, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Również jako solista dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz płytowych dla takich wytwórni, jak Naxos, Virgin i Deutsche Grammophon. Wielokrotnie współpracował (również jako solista) z orkiestrami, takimi jak Sinfonietta Cracovia, Concerto Avenna. Był kierownikiem artystycznym Ensemble De La Cour. Od wielu lat współpracuje (koncertując na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych) w duecie z gitarzystą Michałem Nagy.

W latach 1996-2013 roku był pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie. Od roku 2013 prowadzi klasę oboju na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2016 otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Odznaczony medalami państwowymi, m.in. „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. Od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

 

Jan Zarzycki – W roku 1994 uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem w kla­sie dyry­gen­tu­ry prof. Marka Pijarowskiego we Wrocławiu. Swoje stu­dia dyry­genc­kie uzu­peł­niał w Wiedniu i Berlinie, gdzie miał oka­zję poznać sztu­kę dyry­genc­ką takich mistrzów batu­ty, jak Seiji Ozawa, Kurt Masur, Claudio Abbado. Jest rów­nież absol­wen­tem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (1990 r.), jako skrzy­pek został lau­re­atem licz­nych kon­kur­sów muzycz­nych. Ukończył też Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1988 objął kie­row­nic­two Studenckiej Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Akademii Muzycznej w Katowicach, w latach 1992–1993 współ­pra­co­wał z Państwową Operą we Wrocławiu. W kwiet­niu 1994 r. wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku, gdzie zajął ex aequo I miej­sce, a tak­że otrzy­mał trzy nagro­dy poza­re­gu­la­mi­no­we, m.in. nagro­dę orkie­stry. W roku 1997 otrzy­mał III nagro­dę na VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. A. Toscaniniego w Parmie, któ­re­go kon­se­kwen­cją było tour­née kon­cer­to­we po Włoszech z Orkiestrą Symfoniczną Emilii Romanii im. A. Toscaniniego.

Jan Miłosz Zarzycki jest tak­że fina­li­stą i lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech. Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkie­strą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. Jest dyrek­to­rem naczel­nym i arty­stycz­nym Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

W roku 2013 został odzna­czo­ny Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymał też Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych.

 

Paulina Sochaj - oboistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie oboju dr hab. Arkadiusza Krupy, profesora UMFC. Naukę w tej uczelni rozpoczęła w 2019 roku osiągając najwyższą punktację podczas egzaminów wstępnych. Kolejnymi osiągnięciami Pauliny były : Grand Prix i nagroda specjalna w VI Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy w Łodzi, Grand Prix w II Ogólnopolskim Konkursie Obojowym w Białymstoku oraz trzecie miejsce w 13. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, została najwyżej ocenioną polską uczestniczką w kategorii „obój”. Zespoły, które tworzyła – kwartet dęty, kwintet dęty, trio stroikowe, trio obojowe – również były nagradzane na konkursach krajowych i międzynarodowych. Brała udział w festiwalach, takich jak  25. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Chopin i jego Europa oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie (jako członek orkiestry Sinfonia Varsovia). W roku 2020 wygrała przesłuchania do projektu „Akademia Sinfonia Varsovia”, którego jest obecnie czynną uczestniczką.

Elbląska Orkiestra Kameralna

 

W programie m.in.

Największe szlagiery na obój i orkiestrę smyczkową

 

Rezerwacje:
Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

 

Bilety: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

 

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Podziel się:
Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Kierownik Redakcji: Hanna Laska-Kleinszmidt

tel 55 611 20 69

Jeśli chcesz dodać swój komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj.
MENU

eŚWIATOWID W LICZBACH

 

Publikacji: 11594
Galerii: 307
Komentarzy: 1354

 


Liczba odwiedzin: 9920054

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawca:

Centrum Spotkań Europejskich
"ŚWIATOWID"

pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
fax: 55 611 20 60

 

Redakcja:
redakcja@eswiatowid.pl
tel.: 55 611 20 69

Administrator systemu:
adm@swiatowid.elblag.pl
 

 

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.