Gazeta
Internet

Witaj,     |  Zaloguj
Nasza społeczność

Logowanie

Dołącz do eKulturalnych
Zapomniałem hasła
Przejdź do eKulturalni.pl
GDZIE JESTEŚ:  E-ŚWIATOWID    Aktualności

Data dodania: 20.04.2016 11:51 Miasto:Region Kategoria:Etnografia Autor:RED Placówka:Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
Co Warmiakom w duszy gra?
fot. archiwum
fot. archiwum (fot. Agnieszka Jarzębska)

Rodowici Warmiacy, ale też osoby zainteresowane tym regionem z innych miejsc kraju oraz zagranicy - poszukiwani. We wrześniu w Lidzbarku Warmińskim i na terenie powiatu lidzbarskiego odbędą się etnologiczne badania terenowe. Temat: niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii. Do udziału w badaniach organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, szczególnie studentów i absolwentów etnologii, kulturoznawstwa, socjologii oraz kierunków pokrewnych. 

W latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, wraz z partnerami, zrealizuje szereg działań na rzecz Warmii w ramach projektu Warmio, quo vadis?, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z zadań jest przeprowadzenie w dniach 2-11 września 2016 r. etnologicznych badań terenowych na terenie powiatu lidzbarskiego. Mają one na celu udokumentowanie przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Warmii.

Zakres tematyczny badań: 
-    tradycje, zwyczaje i obrzędy świąteczne 
-    wiedza i umiejętności związane z kulturą tradycyjną 
-    tradycje kulinarne 

W grupie objętej badaniem znajdą się w szczególności: 
-    najstarsi mieszkańcy, w tym również pierwsi powojenni osadnicy 
-    twórcy ludowi i rzemieślnicy 
-    liderzy 
-    lokalni aktywiści 
-    depozytariusze niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Co będzie się działo?

•    badania potrwają 10 dni
•    badacze przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe na temat stanu zachowania wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii (wywiady z najstarszymi mieszkańcami oraz powojennymi osadnikami, twórcami ludowymi i rzemieślnikami, liderami, lokalnymi aktywistami itp.)

Czego oczekujemy od badaczy?

•    wzięcia udziału w szkoleniu przygotowawczym oraz zapoznania się z przygotowanymi przez Koordynatora badań materiałami dotyczącymi Warmii, w tym folkloru i kultury ludowej oraz specyfiki społeczno-kulturowej po 1945 r.
•    każdy badacz będzie zobligowany do przeprowadzenia około 10-12 wywiadów kwestionariuszowych (obowiązkowe posiadanie dyktafonu) oraz przygotowania - do końca grudnia 2016 r. - ich uproszczonych transkrypcji na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
•    każdy badacz stworzy dokumentację fotograficzną otoczenia społecznego i przejawów kultury niematerialnej
•    każdy badacz będzie miał możliwość przygotowania wyników wywiadów w formie krótkich referatów/ tekstów popularno-naukowych; teksty dotyczące wybranego przez badacza zagadnienia zostaną opublikowane na Portalu Kulturalnym Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl oraz w serwisie Cyfrowewm.pl ; dodatkowo będą mogły być one zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która pod koniec 2017 r. odbędzie się w Elblągu 

Co oferujemy badaczom?

•    możliwość zaliczenia praktyk studenckich w ramach badań terenowych
•    grupa 10 badaczy ma zapewniony nocleg, wyżywienie, dojazd (i powrót) na miejsce badań z Elbląga oraz zwrot kosztów za przejazdy komunikacją zbiorową podczas prowadzenia badań, np. PKP, PKS
•    zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z wykorzystaniem metod etnograficznych
•    pozyskanie wiedzy i kompetencji związanych z rozpoznawaniem tradycyjnej kultury regionu Warmii, zjawisk kulturowych oraz tradycji wynalezionych

Zgłoszenie swojego udziału w badaniach jest możliwe za pomocą ankiety pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1WKTbtMYA5qKti5IEHan98sJwQURZiIls0Aj9NxRHZLA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2016 r.

Koordynator badań terenowych: Aleksandra Paprot  - kontakt: aleksandra.paprot@gmail.com

Etnolog i kulturoznawca, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz sekretarz działającej przy nim Sekcji Stroju Ludowego. Zajmuje się problematyką kreowania współczesnych tożsamości regionalnych oraz lokalnych, a także polityką regionalną, kulturalną i dziedzictwem kulturowym na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Prowadziła badania etnograficzne na Żuławach, Powiślu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i w Wielkopolsce. Zajmuje się w mechanizmami tworzenia nowych tradycji przez lokalne społeczności, instytucje kultury i stowarzyszenia. Szczególną uwagę skupia na niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Autorka  książki "Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Powiat gnieźnieński, t. 3". Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach dotyczących wdrażania konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Informacji o projekcie Warmio, quo vadis? udziela koordynatorka - Agnieszka Jarzębska - kontakt: tel. 55 611 20 84, agnieszka.jarzebska@swiatowid.elblag.pl   

 

Podziel się:
Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Kierownik Redakcji: Hanna Laska-Kleinszmidt

tel 55 611 20 69

Jeśli chcesz dodać swój komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj.
MENU

eŚWIATOWID W LICZBACH

 

Publikacji: 11658
Galerii: 307
Komentarzy: 1354

 


Liczba odwiedzin: 10182120

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawca:

Centrum Spotkań Europejskich
"ŚWIATOWID"

pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
fax: 55 611 20 60

 

Redakcja:
redakcja@eswiatowid.pl
tel.: 55 611 20 69

Administrator systemu:
adm@swiatowid.elblag.pl
 

 

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.