Gazeta
Internet

Witaj,     |  Zaloguj
Nasza społeczność

Logowanie

Dołącz do eKulturalnych
Zapomniałem hasła
Przejdź do eKulturalni.pl
GDZIE JESTEŚ:  E-ŚWIATOWID    Aktualności

Data dodania: 28.09.2015 14:54 Miasto:Ostróda Kategoria:Społeczeństwo Autor:RED Placówka:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W kulturze zaczął się nowy rok!
Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego otrzymał teolog i historyk ks. prof. Julian Wojtkowski, fot. - źródło: Wrota Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego otrzymał teolog i historyk ks. prof. Julian Wojtkowski, fot. - źródło: Wrota Warmii i Mazur

Za nami oficjalna inauguracja sezonu kulturalnego 2015/2016 w Warmińsko-Mazurskiem. Uroczystość, w czasie której przyznano nagrody oraz wyróżnienia dla twórców i animatorów kultury, odbyła się w piątek, 25 września, na zamku krzyżackim w Ostródzie. 

W wydarzeniu uczestniczyli generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Była to okazja do wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, odznak honorowych Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagród i wyróżnień marszałka województwa w dziedzinie kultury oraz Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Muzyczną oprawę zapewniło Trio D’Ami

***

Oto lista nagrodzonych:

 

Odznaka Honorowa Zasłużony dla kultury polskiej

 

Barbara Bielecka

Od 30 lat zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu, od 1991 roku na stanowisku dyrektora. Jest prekursorem wdrażania nowych usług bibliotecznych w regionie, m.in. w 2000 roku, przy wsparciu Amerykańskiego Korpusu Pokoju, utworzyła pierwszą w województwie biblioteczną kawiarenkę internetową. W latach 1991-1999 wprowadziła do oferty bibliotecznej kursy języka angielskiego i niemieckiego dla mieszkańców. Była to jedna z dwóch bibliotek w województwie i jedyne miejsce w Reszlu oferujące naukę języków obcych. Dzięki tej ofercie przeszkolono ogółem prawie 600 mieszkańców.

Elżbieta Dziubińska

Pracuje w bibliotekarstwie od 27 lat, w tym od 10 lat na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, którą zarządza w sposób nowoczesny i kompleksowy. Kierowana przez nią placówka jest postrzegana w Polsce i regionie jako prężna i innowacyjna. Autorytet biblioteki potwierdza fakt wybierania MBP w Morągu przez wiele instytucji współpracujących, jako miejsce wizyt studyjnych i inspiracji dla bibliotekarzy nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, a także fakt zapraszania Elżbiety Dziubińskiej do udziału w komisjach oceniających wnioski do programów dotacyjnych dla bibliotek.

Ewa Ilasz

Urodziła  się w Węgorzewie 29 listopada 1955 roku. Od roku 2000 pracuje w Muzeum Kultury Ludowej jako instruktor tkactwa. Prowadzi warsztaty, pokazy, szkolenia. Naucza różnych technik tkania - na krosnach, na deseczkach tkackich, na krosienkach tabliczkowych. Sztuka tkania to jej zawód, ale także fascynacja i misja: ożywienia i kontynuacji tradycyjnego rzemiosła, zapomnianego w makroregionie Mazur i Warmii. Wkład pani Ewy w pomnażane dziedzictwa kulturowego tego obszaru jest imponujący. Jest żywym przykładem na to, że edukacja w zakresie zapomnianych tradycyjnych zawodów jest możliwa, konieczna i daje gwarancję przetrwania naszego dziedzictwa kulturowego.

Hilaria Orłowska

Urodziła się w  styczniu 1938 roku w Żebrach na Mazowszu. Od 1989 roku była członkinią zespołu śpiewaczego Zielona Dąbrowa. Jednocześnie uczestniczyła w występach teatru obrzędowego o tej samej nazwie, inscenizującego obrzędy doroczne i rodzinne oraz w pokazach dawnych zajęć, organizowanych systematycznie w miejscowej szkole. Pani Hilaria z  oddaniem uczestniczyła w życiu zespołu śpiewaczego, penetrowała rodzinne strony w poszukiwaniu archaicznego repertuaru. Razem z zespołem odnosiła sukcesy podczas dorocznych Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Irena Gierdal

Urodziła się 5 marca 1949 roku w rodzinie kolejarskiej, w Kolonii Okopy koło Chełma lubelskiego. W 1993 roku ukończyła kursy ceramiki użytkowej i artystycznej oraz kurs nauczycieli zawodu. Natychmiast dostała propozycję pracy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Po dwóch latach została kierowniczką pracowni ceramiki. Po II wojnie światowej tradycyjne garncarstwo na Mazurach zanikło. Pani Irena podjęła akcję ratowania i kontynuacji tradycji garncarskich tych ziem. Prowadziła pokazy i warsztaty ceramiki w wielu miejscowościach regionu i poza nim, prowadziła zajęcia na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim.

Halina Kirjew

Pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach od 1978 roku, od 1995 roku - jest kierownikiem placówki. Jest niezwykle aktywna i skuteczna w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Do jej największych sukcesów na tym polu można zaliczyć realizację projektów kulturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projektów edukacyjnych z Programu Równać Szanse, czy projektów promujących czytelnictwo z Programu Promocja Literatury i Czytelnictwa MKiDN.

Dorota Ewa Paleń - Krajewska 

W latach 1985-1993 pracowała w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie - filii w Lidzbarku Warmińskim, od 1993 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku Warmińskim na stanowisku dyrektora. Pod jej kierownictwem placówka przeobraziła się z tradycyjnej biblioteki publicznej w wielofunkcyjne i otwarte miejsce aktywności lokalnej mieszkańców. Poprawiła się jakość jej przestrzeni dzięki współpracy biblioteki z organizatorem - gminą Lidzbark Warmiński, która pozyskała środki na rewitalizację dotychczasowych pomieszczeń i przekazanego bibliotece dodatkowego budynku. Umiejętne zarządzanie personelem zaowocowało nową jakością usług. Biblioteka prowadzi dwa prężne kluby w ramach ogólnopolskiego projektu Dyskusyjne Kluby Książki realizowanego od 2007 roku.

Lubomira Wacławska

Pracuje w kulturze od 1980 roku - na początku na stanowisku referenta ds. kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelkowie, od 1987 roku - zatrudniona w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie, gdzie od 11 lat pełni funkcję kierownika. Animatorka życia kulturalnego w gminie Pieniężno. W 2009 roku otrzymała tytuł Człowiek Roku Gminy Pieniężno za wieloletnią pracę na rzecz życia kulturalnego w gminie, a w 2014 - tytuł Mecenasa Kultury za wkład w rozwój twórczości, nadany przez Braniewskie Centrum Kultury. Do współpracy zaprasza stowarzyszenia, instytucje, artystów, angażując ich do różnorodnych działań kulturalnych, takich jak akcje promujące czytanie, Teatr przy stoliku, wystawy i warsztaty artystyczne. Współpracuje m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy Bajka, Stowarzyszeniem Zdrowa Rodzina, wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu gminy, domami kultury z miasta i powiatu.

Agnieszka Tańcula - Dyplom

Pracuje od 2008 roku na stanowisku dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu. Wcześniej z kulturą i ochroną dziedzictwa lokalnego była związana niezawodowo, m.in. jako wolontariusz w Muzeum Ziemi Piskiej. Efektywnie zarządza Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu, od 2009 roku systematycznie pozyskując od samorządu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowe środki finansowe na poprawę infrastruktury. Dzięki tym konsekwentnym działaniom wszystkie usługi biblioteki są oferowane w funkcjonalnych, przyjaznych i nowoczesnych wnętrzach.

 

Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami

Złote odznaki:

 

ks. Roman Chudzik

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony i popularyzacji obiektów zabytkowych. Doprowadził m. in. do restauracji wnętrza kościoła św. Walentego w Klewkach oraz prac konserwatorskich kościoła św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku

Dobromira i Zygmunt Czarneccy

Twórcy kompleksowej renowacji XV-wiecznej Wieży Wodnej we Fromborku, której są właścicielami. Prowadzą działalność popularyzującą zabytki poprzez urządzanie w wieży wystaw, sprzedaż książek i innych wydawnictw związanych z Fromborkiem i regionem. W 2014 roku Wieża Wodna została wyróżniona w konkursie Zabytek Zadbany

 

Srebrne odznaki:

 

Marzenna Bracka - Kondracka

Wydawca licznych publikacji regionalnych, promujących Elbląg i okolice oraz ich dziedzictwo kulturowe wśród szerokiej rzeszy odbiorców, kształtując właściwe postawy wobec dziedzictwa i tożsamość lokalną oraz upowszechniając wiedzę na temat regionu 

Ewa Chlebus

Konserwator zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej. Od 2008 roku prowadzi prace mające na celu konserwację i zabezpieczanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki. Autorka i współautorka publikacji oraz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą

Agnieszka Jarzębska

Promotorka ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także koordynatorka wielopłaszczyznowego projektu S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych. Autorka setek publikacji o charakterze publicystycznym i interwencyjnym poświęconych historii, dziedzictwu kulturowemu i zabytkom, w tym artykułów prasowych, audycji radiowych, reportaży i filmów dokumentalnych

dr Maria Kasprzycka

Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu. Prowadzone przez nią Muzeum działa w sposób nowoczesny, wykorzystując kontakty zagraniczne do organizacji wystaw, a także prowadzenia działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej. Wybitna promotorka ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, zarówno pradawnego, jak i nowożytnego

Jacek Nowiński

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej. Od wielu lat działa na rzecz ochrony niezwykle ważnego dla miasta i regionu zabytkowego księgozbioru. Przeciwdziała zagrożeniom dóbr kultury oraz popularyzuje zagadnienia zawiązane z działalnością konserwatorską

Ewa i Jacek Oksinscy

W latach 2009-2015 przeprowadzili szeroką rewitalizację całkowicie zdegradowanego zespołu młyna w Karczemce, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, gromadząc w nim także historyczne elementy wyposażenia. Łącząc działalność komercyjną, z promocją regionu dawnego Oberlandu, mogą stanowić wzór dla rewitalizowania innych zespołów zabytkowych

Edward Parzych

Wybitny promotor ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Kolekcjoner i regionalista, właściciel bogatej kolekcji mebli elbląskich i ceramiki kadyńskiej, prezentowanych na oddzielnych ekspozycjach stałych w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu

Joanna Sroka

Konserwator zbiorów zabytkowych w Bibliotece Elbląskiej. Od 2010 roku prowadzi prace mające na celu konserwację i zabezpieczanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki. Autorka i współautorka publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą

Izabela Joanna Świętochowska

Od 1988 roku prowadzi nieprzerwanie działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i ościennych. Wykonywała liczne realizacje konserwatorskie oraz badania konserwatorskie. Autorka wielu publikacji w Biuletynie Konserwatorskim

 

Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 

Jego Ekscelencja Ks. Bp. Julian Wojtkowski


 

Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Edmund Kajetanek

W 1950 roku rozpoczął pracę nauczycielską w Samborowie. Od września 1952 roku kierownik 6-klasowej Szkoły Podstawowej w Wirwajdach. Współzałożyciel Klubu Plastyka Amatora w Ostródzie. Był aktywnym organizatorem kultury w środowisku wiejskim, opiekunem i reżyserem teatrów szkolnych. Brał udział w licznych plenerach i przeglądach sztuki nieprofesjonalnej, m.in. w Wystawie Plenerowej Prac II Ogólnopolskiego Pleneru Plastyków Amatorów w Kazimierzu Dolnym (1976). W 2008 roku zdobył II miejsce w konkursie plastycznym pt. Jan Paweł II w naszych sercach. Uprawia rzeźbę w drewnie, korzenioplastykę, płaskorzeźbę, rzeźbę w kamieniu

 

Wyróżnienie PARTNER 2015

 

Energa Spółka Akcyjna

Tytuł Mecenas Filharmonii - za wsparcie finansowe w sezonie artystycznym 2014/2015 oraz zawarcie umowy na wsparcie finansowe w 70. jubileuszowym sezonie artystycznym 2015/2016

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

Tytuł Mecenas Filharmonii - za wsparcie finansowe na rok 2015

Michelin Polska S.A. 

Tytuł Sponsor Filharmonii - za wsparcie finansowe na rok 2015

Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie 

Tytuł Patron Medialny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii - za wsparcie w sezonie artystycznym 2014/2015 oraz 2015/2016

Książnica Polska Sp. z o.o.

W 2015 roku główny sponsor Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn - za wsparcie dla bibliotek i lokalnych twórców

Ryszard Szurgot

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Od kilkunastu lat organizuje i prowadzi w Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu cykl koncertów muzyki klasycznej i promocji młodych muzyków pt. Muzyka w pałacowych pokojach. Ponadto przygotowuje oprawę muzyczną do głównych imprez muzealnych związanych z rocznicami urodzin i śmierci patrona Muzeum: Muzealnej Nocy z Herderem i Wigilii u Herdera. Jego praca i zaangażowanie stanowi istotny wkład w działalność Muzeum Warmii i Mazur

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe ELZAMBUD sp. z o.o.

Sponsor Teatru im. Sewruka w Elblągu. Wspiera teatr przy realizacji zadań remontowych, budowlanych, malarskich (garderoby, pokoje gościnne). W ramach darowizny Przedsiębiorstwo przekazało na rzecz teatru osprzęt oświetleniowy (regulatory i aparaty oświetlenia)


Nagroda Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury

Nagrody indywidualne:

 

Magdalena Czarnocka - Kaptur 

Pracuje w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu od 1998 roku. Aktywnie realizuje m.in. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur (w tym m.in. projekt pt. Wirtualne zabytki Warmii i Mazur). Organizatorka wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych

Mieczysław Gajlewski

Organizator i kontynuator niematerialnego dziedzictwa kultury w dziedzinie rzemiosła wiejskiego i kultywowania tradycyjnej obrzędowości rodzinnej. Ma 93 lata

Bohdan Głuszczak 

Zaangażowany w działalność Pantomimy Olsztyńskiej, regionalnego teatru amatorskiego głuchoniemych. W dorobku ma 22 przedstawienia autorskie oraz 8 filmów i widowisk telewizyjnych, 120 realizacji scenicznych

Marcin Kiszluk 

Absolwent Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie. Z teatrem związany od 2002 roku. W swoim dorobku ma ponad 40 ról teatralnych. Jest także pedagogiem w Studium Aktorskim. Propagator kultury teatralnej

Lidia Okuszko

Kierownik Biura Obsługi Widzów Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. Pracuje w teatrze od 21 lat. Uczestniczy w wielu projektach upowszechniających kulturę, m.in. w audiodeskrypcji spektakli - umożliwiającej odbiór przez osoby niewidzące i słabo widzące

Jadwiga Orzołek

Wychowawca młodych adeptów sztuki, animator kultury, działaczka społeczna, choreograf zespołów folklorystycznych, organizatorka imprez związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu. 
W gminie Dywity realizuje edukację kulturalną 

Ewa Plichta - Lubieniecka

Artystka, malarka, animator kultury, niezwykle zaangażowana w upowszechnianie kultury naszego regionu. W 2015 roku artystka obchodzi 45-lecie pracy twórczej

Maria Rumińska 

Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka, aranżerka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Z kulturą Olsztyna związana od 2005 roku. Jest kierownikiem muzycznym w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, związana jest także z zespołami: Shannon i Hoboud

Leszek Sokoll 

Artysta plastyk, malarz, animator kultury

Aneta Stankiewicz 

Aktywistka Stowarzyszenia Dzikie Mazury, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach. Animatorka kultury, popularyzatorka kultury ludowej, ginących zawodów i tradycji regionu

Zygmunt Suchenek 

Nauczyciel, historyk, od lat zaangażowany w życie kulturalne Dobrego Miasta i regionu. Zajmuje się edukacją historyczną i społeczną. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze - Oddziału w Dobrym Mieście, opiekun i animator działań w Baszcie Bocianiej

Wiesław Wachowski

Artysta konceptualista, malarz, twórca filmów i performance. Wieloletni pracownik Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, animator kultury


Nagrody zbiorowe:

 

Chór Cantabile 

Chór dziewczęcy działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Aktywny uczestnik życia kulturalnego miasta i regionu. W 2015 roku chór obchodzi swoje 25-lecie

Czerwony Tulipan

Swoista wizytówka miasta i regionu. W 2015 roku zespół obchodzi 30-lecie działalności

Podziel się:
Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Kierownik Redakcji: Hanna Laska-Kleinszmidt

tel 55 611 20 69

Jeśli chcesz dodać swój komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj.
MENU

eŚWIATOWID W LICZBACH

 

Publikacji: 11362
Galerii: 307
Komentarzy: 1354

 


Liczba odwiedzin: 8810816

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawca:

Centrum Spotkań Europejskich
"ŚWIATOWID"

pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
fax: 55 611 20 60

 

Redakcja:
redakcja@eswiatowid.pl
tel.: 55 611 20 69

Administrator systemu:
adm@swiatowid.elblag.pl
 

 

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.