Gazeta
Internet

Witaj,     |  Zaloguj
Nasza społeczność

Logowanie

Dołącz do eKulturalnych
Zapomniałem hasła
Przejdź do eKulturalni.pl
GDZIE JESTEŚ:  E-ŚWIATOWID    Aktualności

Data dodania: 20.09.2012 03:56 Miasto:Warszawa Kategoria:RADIO E-KULTURA Autor:Agnieszka Jarzębska Placówka:Brak
Polska z kobiecej perspektywy - posłuchaj!
Chór Kobiet pod batutą Marty Górnickiej dostał owacje na stojąco...
Chór Kobiet pod batutą Marty Górnickiej dostał owacje na stojąco...

Około 10 tys. pań, w tym prawie 120 z województwa warmińsko-mazurskiego, wzięło udział w IV Kongresie Kobiet w Warszawie. Wśród gości specjalnych byli: premier Donald Tusk, Pierwsza Dama Anna Komorowska i przedstawiciele 32 krajów.

Program dwudniowego kongresu był bogaty. Uczestniczki oraz nieliczni uczestnicy mieli do wyboru 21 paneli, 6 sesji plenarnych i 3 okrągłe stoły w międzynarodowym składzie.

Tematyka dyskusji była rozległa: od sytuacji międzynarodowej i budowy pozycji kraju oraz regionów poprzez przedsiębiorczość kobiet, przez współpracę organizacji kobiecych z Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. kwoty w biznesie (zagwarantowanie obecności kobiet w zarządach dużych firm), równość płac, przemoc, wpływ stereotypów i przemocy wobec kobiet na rynek pracy, stereotypy w szkole, mediach, kulturze masowej, reklamie i władzy, rodzicielstwo (w tym macierzyństwo kobiet pracujących na uczelniach wyższych, urlopy ojcowskie i świadome macierzyństwo), nowe formy opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, psychologię, edukację i wychowanie (także w odniesieniu do cyfrowej rzeczywistości), sprawy kultury, aż po energetykę - perspektywy wykorzystania gazu łupkowego, energii atomowej i tzw. zielonej energii.

Skąd przychodzimy, dokąd idziemy

W czasie tych spotkań zwracano uwagę, że bez udziału kobiet nie można myśleć o rozwoju Polski i poszczególnych regionów ani o walce z kryzysem gospodarczym i że rozmowa o sytuacji kobiet to rozmowa o kondycji, a także przyszłości całego społeczeństwa. Można było poznać wyniki naukowych analiz, opinie znanych postaci polskiej nauki, polityki, mediów i kultury oraz dowiedzieć się jak wyglądają prace rządu i parlamentu np. w zakresie zmian ustawodawstwa dotyczącego szeroko pojętej problematyki społecznej i równościowej.

Podczas pierwszego panelu pt. Skąd przychodzimy, dokąd idziemy prawniczka i socjolożka prof. Małgorzata Fuszara mówiła o efektach ustawy parytetowej, która w 2010 r. zagwarantowała, że na listach wyborczych musi się znaleźć co najmniej 35% kobiet i minimum 35% mężczyzn.

- Ustawa kwotowa sprawdziła się - mamy najwięcej posłanek w historii, to jest blisko 24 procent - mówi prof. Fuszara:

This text will be replaced

Posłuchaj co po pierwszym panelu powiedziała nam Olga Krzyżanowska, działaczka społeczna, lekarka, była wicemarszałek sejmu, posłanka i senator:

This text will be replaced

W czasie panelu Druga młodość zawodowa - aktywność 45+ Monika Dawid - Sawicka, ekspertka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiła Bilans Kapitału Ludzkiego - największy w Europie Środkowo-Wschodniej, cyklicznie wykonywany bilans rynku pracy. Na jego podstawie PARP tworzy rekomendacje dla rządu, administracji czy pracodawców. Wyniki analiz, które można znaleźć w internecie (tutaj), powinny zainteresować m.in. kobiety:

This text will be replaced

Kobiety są ministrami kultury w swoich domach

- podkreślały uczestniczki panelu Obywatelki Kultury, wśród nich Małgorzata Omilanowska, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego:

This text will be replaced

Ważnym wątkiem w dyskusjach kongresowych była przemoc wobec kobiet. Mówi posłanka Anna Grodzka:

This text will be replaced

W debatach kongresowych zabrali głos również m.in.: ekonomistka, była komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej i posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner, socjolożka i posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska - Bobińska, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz, minister sportu i turystyki Joanna Mucha, etyczka, filozof, publicystka i feministka prof. Magdalena Środa, ekonomistka i prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz, podsekretarz stanu do spraw społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, pisarka, satyryk i dziennikarka Maria Czubaszek, dziennikarki: Kinga Rusin, Ewa Wanat, Agata Młynarska i Dorota Warakomska czy pisarka i feministka Agnieszka Graff.

- Postulaty kongresu zostały zdefiniowane w czasie jego pierwszej edycji. Dziś są one bardziej konkretne, bo dużo więcej wiemy - teraz to są już nie tylko hasła, ale projekty ustaw, wciąż jednak chodzi o sprawy najważniejsze dla kobiet - wskazuje Henryka Bochniarz:

This text will be replaced

Dwa autokary z Warmii i Mazur

Niemal 120-osobową reprezentację województwa warmińsko-mazurskiego wyróżniały jednolite, czerwone koszulki z przekreślonym napisem szklany sufit. W czasie przedstawiania grup uczestniczek kongresu z różnych części kraju mieszkanki naszego regionu zostały wymienione i powitane jako pierwsze.

Elżbieta Gelert, posłanka z okręgu elbląskiego, menadżerka ochrony zdrowia, wieloletnia dyrektorka szpitala wojewódzkiego w Elblągu, była gospodynią panelu Osoby zależne i ich opiekunowie w życiu codziennym.

W panelu tym, obok minister Ireny Wóycickiej i Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz, uczestniczyły: elblążanka Jadwiga Król - członkini Rady Programowej Kongresu, jego pełnomocniczka na Warmii i Mazurach oraz wiceprezes elbląskiego stowarzyszenia Serce za Uśmiech, mieszkanka podelbląskich Markus Teresa Sławińska, a także Małgorzata Zabiełło - elbląska psycholożka i pedagog specjalny:

This text will be replaced

Warto podkreślić, że na zakończenie kongresu Jadwiga Król otrzymała, przyznane po raz pierwszy, Specjalne Wyróżnienie Kongresu Kobiet.

- Zawsze gotowa poruszyć miasto i region, jeśli uzna, że jakaś sprawa jest tego warta. Rzadko używa słowa ja, zawsze: my. O przyjaciółkach mówi: moje niezbędnice, a o polityce: nie gryzie, ale rządzi. Powtarza: jeśli nie chcemy by nami rządzili, musimy rządzić same - zapowiedziała laureatkę prof. Magdalena Środa.

Posłuchaj co o kongresie mówiły przedstawicielki naszego województwa:

This text will be replaced

Wyjazd delegacji naszego regionu dofinansowali m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i prezydent Elbląga.

Pierwsza Dama i premier

O randze tegorocznego Kongresu Kobiet świadczy nie tylko liczba uczestników i zaproszonych gości, ale także udział przedstawicieli najwyższych władz. Obecna na piątkowej inauguracji Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska przypomniała, że kobiety odegrały znaczącą rolę w sukcesie polskiej demokracji.

- Nie ma jednego modelu życia i życiowych aspiracji kobiet. Mamy prawo do wyboru. Każda z ról sumiennie wypełniana zasługuje na uznanie i szacunek - mówiła Pierwsza Dama. - Chcemy być coraz bardziej aktywne na forum zawodowym i społecznym, nie rezygnując z rodziny i macierzyństwa. By stworzyć lepsze warunki do realizacji tych aspiracji, trzeba szukać nowych, lepszych rozwiązań w obszarze polityki rodzinnej. Najtrudniejsza jest zapewne praca nad zmianą nadal funkcjonującego w niektórych środowiskach jednostronnego postrzegania roli kobiety. Nie zapominajmy i o naszych możliwościach. Mamy istotny wpływ na to jak pojmowana jest rola kobiet, jak wygląda podział ról rodzinnych w naszym najbliższym otoczeniu. Zazwyczaj, jeśli w ogóle, za mało mówimy również o naszych sukcesach. Budujmy poczucie własnej wartości, doceniajmy swój wkład w życie społeczne.

W podobnym tonie wypowiada się Jolanta Fedak, była minister pracy i polityki społecznej, doradczyni ministra gospodarki Waldemara Pawlaka:

This text will be replaced

Premier Donald Tusk, który wziął udział w zakończeniu kongresu, mówił, że rozmowa o prawach kobiet i równości płci we wszystkich aspektach, także gospodarczych, jest również rozmową o tym jak wyprowadzić Polskę i Europę z kryzysu i że "nie stać nas, aby połowa populacji była tłamszona poprzez bariery, przepisy i złe obyczaje".

Donald Tusk przypomniał, że rząd podjął decyzję o podpisaniu konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a po pierwszym czytaniu w sejmie jest projekt ustawy w sprawie mowy nienawiści. Premier opowiedział się za ściganiem gwałtów z urzędu, zapewnił, że rząd będzie pracował nad sposobami faktycznej ochrony ofiar przed niewłaściwym postępowaniem ze strony instytucji odpowiedzialnych za pomoc w takich przypadkach.

Suwaki i nie tylko

W Sali Kongresowej Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie tzw. metody suwakowej w układaniu list wyborczych.

- Nie mam wątpliwości, że doświadczenie, które wprowadziłem w moim środowisku politycznym, a więc skuteczne, a nie formalne, kwotowanie na listach wyborczych, powinno być zastosowane wobec wszystkich. A ponieważ inni stawiają ciągle opór przeciwko temu rozwiązaniu, przygotujemy projekt zmian w ordynacji wyborczej zawierający metodę suwakową - żeby na danej liście było nie tylko te minimum 35% kobiet, jak jest w tej chwili zapisane w ustawie, tylko żeby ta lista była budowana metodą suwakową, to znaczy naprzemiennie, tak by miejsca "biorące" (czyli dające szansę na zdobycie mandatu poselskiego/ senatorskiego - są to pierwsze i ostatnie pozycje na listach wyborczych - red.) były nie tylko dla facetów, tak jak to jest w większości partii do tej pory - powiedział szef rządu.

Premier odniósł się do postulowanych przez Kongres Kobiet - i dyskutowanych na forum Unii Europejskiej - zmian w przepisach, które zagwarantują kobietom udział w zarządach i radach nadzorczych dużych firm. Na razie, usłyszeliśmy, zmiany mają mieć charakter ewolucyjny:

- Przez najbliższych 3-5 lat skupimy się na egzekwowaniu raportów i szukaniu powodów dyskryminacji - mówił Donald Tusk.

Kongres to nie tylko debaty i wystąpienia w ważnych sprawach. W programie był pokaz amerykańskiego filmu dokumentalnego Miss Representation o tym jak media kształtują wizerunek kobiet i koncerty: Kayah, DJ Wiki - 73-letniej didżejki Wirginii Szmyt, tria Kalima z Luksemburga i chóru Jarzębina z Kocudzy koło Janowa Lubelskiego (zaśpiewał pieśni ludowe i piosenkę Koko Euro Spoko).

Posłuchaj fragmentu występu chóru Jarzębina:

This text will be replaced

Owacją na stojąco przyjęto Chór Kobiet pod batutą Marty Górnickiej, który działa w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Panie w różnym wieku i różnych zawodów wyśpiewały, przedstawiły mocną w treści i wyrazie opowieść o polskich kobietach, o tym jak są traktowane w różnych sferach życia, także w tej religijnej.

Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka

Natomiast w Parku Kobiet - w kuluarach Pałacu Kultury i Nauki swoje stoiska miało ponad 100 wystawców, głównie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką kobiecą i równościową oraz wydawnictwa.

Obecność tych ostatnich była częścią akcji promującej czytelnictwo wśród kobiet, zorganizowanej wraz z twórcami projektu Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka, Polską Izbą Książki, a także wydawnictwami: W.A.B. i Czarna Owca. Aby zachęcić uczestniczki kongresu do czytania i do tego, by do lektury zachęcały swoich bliskich, zorganizowano spotkania z autorkami książek - m.in. z psycholog Ewą Woydyłło, wokalistką jazzową Urszulą Dudziak i dziennikarką Dorotą Warakomską. Można też było zrobić sobie zdjęcie na okazałym łożu i z książką w ręku. Z tej okazji skorzystało wiele pań.

Przy stoiskach z książkami spotkaliśmy Hannę Bakułę, malarkę, scenografkę, pisarkę i felietonistkę, znaną z bezkompromisowych wypowiedzi - nie tylko na temat spraw kobiet:

This text will be replaced

Od pierwszej edycji w kongresie uczestniczy Sylwia Chutnik, kulturoznawczyni, absolwentka gender studies, działaczka społeczna (kieruje Fundacją MaMa, zajmującą się prawami matek) i pisarka (laureatka Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008):

This text will be replaced

Kongres został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Warto zajrzeć na stronę kongreskobiet.pl i do naszej fotogalerii.

 

Rozmawiała Agnieszka Jarzębska

Podziel się:
Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Kierownik Redakcji: Hanna Laska-Kleinszmidt

tel 55 611 20 69

Jeśli chcesz dodać swój komentarz zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj.
MENU

eŚWIATOWID W LICZBACH

 

Publikacji: 10907
Galerii: 307
Komentarzy: 1354

 


Liczba odwiedzin: 5516788

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawca:

Centrum Spotkań Europejskich
"ŚWIATOWID"

pl. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 611 20 50
fax: 55 611 20 60

 

Redakcja:
redakcja@eswiatowid.pl
tel.: 55 611 20 69

Administrator systemu:
adm@swiatowid.elblag.pl
 

 

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.